privacy/AVG

Waar je wilt zijn!!

privacy/AVG

Contact gegevens : Jan Heijmanslaan 86, 5246 BM , Rosmalen.
info@dedroedelfabriek.com (onderdeel van aloud-papier)

———————————————————————————————–
Privacy Protocol

overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit protocol vastgelegd weke door / voor dedroedelfabriek functionele persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor deze worden gebruikt.

1 Gegevens

Door dedroedelfabrieke worden uitsluitend persoonsgegevens (zoals aangegeven onder 2 persoonsgegevens ) gebruikt.
Bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, godsdienst of gezondheid) alsmede strafrechtelijker persoonsgegevens (onrechtmatig of hinderlijk gedrag) worden niet verzameld.

2 Persoonsgegevens

De navolgende persoonsgegevens worden gebruikt voor :

Persoon gegevens | Toepassing
Naam Postverkeer en website
Adres en woonplaats Postverkeer en (postadres) website
Telefoonnummer (vast/mobiel) telefonisch contact, What’s app en website
Geboortedatum verjaardagskalender
E mail adres Elektronisch postverkeer en website
Bankrekening nummer Betalingsverkeer

3 Verwerker

Persoonsgegevens worden uitsluitend door mij gebruikt ten behoeve van activiteiten en administratie betreffende Aloud-papier en de Droedelfabriek (onderdeel van aloud-Papier)

4 Webpagina de droedelfabriek

Algemene – en/of persoonsgegevens met betrekking tot het bezoeken van de website van de droedelfabriek worden niet verzameld.

De website van de droedelfabriek kan verwijzingen en/of advertenties, al dan niet met gebruik van cookies, naar websites van anderen bevatten. aloud-papier is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door derden.

5 Verstrekken persoonsgegevens

De droedelfabriek zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij zij vanuit rechtswege hiertoe worden verplicht

1 Correctheid persoonsgegevens

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens ligt bij de verstrekkende persoon.
Persoonsgegevens worden met de Verklaring Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) door de persoon aangereikt.

2 Bewaartermijn persoonsgegevens

De droedelfabriek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt, en ik elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist

3 Persoonsgegevens in bewaring

De droedelfabriek neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en inzage.

4 Privacy en rechten

Ieder lid van de droedelfabriek heeft recht op inzag van de verstrekte persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of (gedeeltelijke) verwijdering van de verstrekte persoonsgegevens.

Vastgesteld en gepubliceerd 21 mei 2018, Marieke Barteling (eigenaar)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *